Geonocturne

by Phantazein Studio

FACE BILLBOARD HONG KONG MUSEUM WALL WINDOW NIGHTGEOMETRIC WINDOWS JORDAN NATHAN ROAD HONG KONG NIGHT STREETGEOMETRIC WINDOWS WAN CHAI HONG KONG BUILDINGLONE FIGURE SILHOUETTE WAN CHAI BUS STOP HONG KONGNIGHT BUS WAN CHAI HONG KONG WINDOWS STREETSTREET HIGHWAY CARS WAN CHAI HONG KONG NIGHTWan Chai and Jordan, Hong Kong.